05 apríla 2011

Jazykové okienko -Nie denník(elektronický denník), ale triedna kniha (elektronická triedna kniha)

...píše profesor J. Širka 
Prednedávnom sme zachytili nenáležite použité slovo denník, o niekoľko dní neskôr združené pomenovanie elektronický denník. Keďže vyňatím z kontextu bude ťažšie vyrozumieť, o aký denník ide, prečítame vám vety: – Učiteľka spomenula aj prácu s denníkom. – V Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici okrem elektronického denníka je aktuálne divadlo. – Riaditeľa Základnej školy bratov Novakovcov v Silbaši sme sa opýtali aj na priebeh elektronickej formy denníka.
Ak ste si všimli, denník sa v každej vete spomína v súvislosti so školou. Ide o srbské združené pomenovanie dnevnik rada, bežne iba dnevnik. Dnevnik doslovne preložený do slovenčiny je denník. My vojvodinskí Slováci ako bilingvisti vieme, o čo ide – pedagogický dokument... Avšak po slovensky ho správne spisovne sotvaže dokážeme pomenovať. Veď aj naši učitelia hovorili „denník“ zapisovali vyučovacie hodiny, absencie žiakov a známky do „denníka“.  Predtým musíme pripomenúť, že v srbčine tento dokument má úplné znenie dnevnik obrazovno-vaspitnog rada – razredna knjiga. Práve táto druhá časť združeného pomenovania – razredna knjiga, pravda, po slovensky – triedna kniha sa používa na Slovensku.
Krátky slovník slovenského jazyka 4 združené pomenovanie triedna kniha uvádza aj za heslom triedny, aj za heslom kniha.
         Podľa webovej stránky wiki.skoly triedna kniha je písomný doklad, ktorý sa vypisuje ručne a učitelia doň denne zapisujú skratku predmetu podľa rozvrhu, preberaný tematický celok, chýbajúcich žiakov, prázdniny, triednické hodiny, poučenie žiakov o bezpečnosti...
         Všetko povedané sa vzťahuje aj na elektronickú triednu knihu, zavádzanú a vedenú v elektronickej formea nie ručnegenerovanú certifikovaným programovým systémom. Je to veľký pokrok, lebo táto elektronická triedna kniha šetrí čas učiteľov a umožňuje v každej chvíli rodičom (ale aj žiakom) dozvedieť sa o prospechu a počte vymeškaných hodín svojich detí cez internet a hneď konať. Je to možné aj prostredníctvom SMS (esemesiek)...
         Ako by teraz, keď vieme, že je srbský dnevnik či zle poslovenčený denníktriedna kniha, zneli problémové vety zo začiatku okienka? Prečítame ich: – Učiteľka spomenula aj prácu s triednou knihou. – V Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici okrem elektronickej triednej knihy je aktuálne divadlo.Riaditeľa Základnej školy bratov Novakovcov v Silbaši sme sa opýtali aj na priebeh (prác so zavedením) elektronickej formy triednej knihy.

....................................................
................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com