02 apríla 2011

Národné vlajky krajín, ktorých mená sú dnes na prvých stránkach dennej tlače...-Saudská Arábia            Rozumieť Saudskú Arábiu a to nie len z perspektívy Európana, ale aj iných, predstavuje pravý problém. Na jednej strane je to moderná, kým na druhej, je to otrokársko-feudálna krajina. Áno, otroctvo a to v pravom zmysle tu existovalo až do neskorých 60-tých rokov XX. st. Dnes už legálne nejestvuje. Len skryte. O tomto sa občas zjaví nejaká malicherná správička, niečo, ako kriozitka.
            Krajina je bohatá, lebo prichádzajú doláriky z odpredanej ropy, z čoho najväčšia časť ide na kontá vládnucej rodiny, na zbrane armády, trochu menej na islamskú sektu Wahhab-ov (založil ju Mohamed ibn Abd al-Wahhab), z čoho sa zase peniažky presúvajú do celého sveta, na financovanie „madrasov“ (moslimských škôl), na stavanie mešít v krajinách kresťanstva, na nepriamu podporu moslimov v kresťanskom svete, na nepriamu podporu islamského extremizmu atď. atď. Proste, peniaze kresťanov sa prelievajú v boj proti kresťanstvu. Vládnuca dynastia je tu impotentná, lebo kvôli pokoja, súhlasila s dotovaním moslimskej sekty Wahhabi a zmeniť zákon nie je ľahko, ba hádam nejestvuje ani nejaká ochota, keďže len v 1992. roku sa priniesla nejaká quazy ústava. Doniesla sa, ale nejaká demokracia vôbec nejestvuje, ba nejestvujú ani politické strany, ani demokratické voľby (vyjmúc volieb do miestnych výborov). Všetko je v rukách kráľovskej rodiny a islamských imamov. Praktikujú sa stredoveké akože zákony, stredo, až staroveké tresty. Na ľudské práve v súčasnom chápaní sa vôbec nedbá a ženské práva nejestvujú ani len v najzákladnejšej podobe. Feministické hnutia, ktoré si pchajú nos do všetkého na svete, akoby zabudli na svoje sestry v islamskom svete a hlavne na sestry v Saudkej Arábii. Nebdajú na ich položenie. Nedbajú, lebo nesmú. Nesmú hlavne z príčiny, že ich centrá sú na „zapáde“ a mnohé z týchto vlád sú „vrtichvostikové“. Na vonok. „Západ“ tam nebude intervenovať ani z princípu ochrany ľudských práv. Nepočuli sme žiadne volanie po intervencii v Bahraine, kde na územie cudzej krajiny S. Arabia vyslala svojich vojakov, aby zastavili nepokoje v susedstve. Prečo?
            Nuž, svet je svetom politiky hypokritov, ktorí sa len skrývajú pod frázou demokracie, ľudských práv a pod. Okrem peniaza, na svete nieto svätejšieho cieľa.


                Vlajka Saudskej Arábie. Rozmer 2:3.

            Prorok Mohamed pochádzal z tohto konca sveta a keď začal hlásať svoj islam, vtedy ešte nejestvovala nejaká „národná“ arabská vlajka. Vzniká, či vznikajú mnohé, ale len neskoršie, keď moslimovia so šabľou v ruke začali svoje dobyvačné bitky. (Viď o islame.) Vzniká aj táto, zelená. To vraj bola farba Mohamedovej dcéry Fatimy. Pre túto farbu sa rozhodli Wahhabi, prísna moslimská sekta, keď v XVIII. st. začali s kampaňou na zjednotenie arabských plemien v Arábii. Začiatkom XX. st. na zelenú vlajku pribúda aj citát z Koránu. Tam je po arabský napísaný ekvivalent kresťanského prvého Božieho prikázania, ktoré je u nás preložené, ako „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ Mohamed to zapísal, ako „Nieto iného boha, okrem Boha (Alaha)“, ku čomu neskoršie pribudlo moslimské „A  Mohamed je jeho prorokom.“ Občas sa na vlajku priložila aj šabľa (skorej to bola krivá), aby sa dalo na javo, že toto je militaristická viera.
            Arabi sa prali aj medzi sebou a v jednej takej bitke, kráľ Ibn Sa`ud mal úspech a zakladá sa nejaká vláda s dominujúcou úlohou Wahhabi sekty. (Arabské saud by sme voľne preložili, ako obchodník.) Po I. sv. vojne samostatné kráľovstvo Hejaz (kde je mesto Mekka a Medina) sa vojnou pripája ku jadru, po čom nasleduje oblasť, kráľovstvo Asir (1932. rok) a vzniká krajina, ktorú dnes poznáme, ako Saudská Arábia. Zelená vlajka kráľa Sauda sa stáva úradnou vlajkou zjednotenej krajiny. Stará podoba tejto vlajky mala citát z Koránu napísaný na celom poli a šabľa bola zakrívená. V 1973. roku táto vlajka sa trochu mení. Citát je trochu menší a šabľa sa „vypravuje“.
            Saudská vlajka je zaujímavá aj preto, že ten citát musí byť vždy v podobe, aby sa ho dalo správne čítať z oboch strán. Tiež je zakázané túto vlajku zavesiť kolmo (nebude sa môcť čitať citát) a nikdy nesmie byť na pol žrde.
            Aj iné islamské krajiny na svojich vlajkách majú citáty z Koránu, Saudská je však jediná, kde citát je ústredným symbolom.
                                                           ..........................

* Po mestách Európy, ale aj širšie po svete na každom kroku vidíme zahalené moslimské buly. V mnohých krajinách majú s nimi problém. Aj v Austrálii. To je vraj na vyjadrenie ich vieri, lenže v Koráne nenajdete nikde napísané, že žena má byť zahalená, zababúšená. Oni si to vzali, ako náboženskú povinnosť, len nevedia prečo.  Je to vlastne imitovanie ženského beduínskeho ľudového odevu. Áno, Beduínky museli chodiť zahalené, lebo na púšti občas sfúkne aj vietor, prinesie piesok do očí, úst... a zase noci bývajú veľmi chladné. Cez deň ťa ten oblek chráni od slnečných lúčov a v noci od chladu. Aj Indonézia je prevažne moslimská krajina, ale ich ženy (na výnimku „modernejších“) nechodia zababúšené. V tropických horúčavách by im krv prevrela. Ani ich muži nechodia v arabsko-beduínskom obleku. Nepotrebujú ho. To je tropický kraj a ako taký, vyžaduje si aj primerané oblečenie.
            ** V krajinách, kde sa hovorí po arabský, krúži legenda, že najkrajší jazyk na svete je práve ich. Aj Biblia (Stará zmluva) o tom vraj hovorí. Spomína sa Eva a ten had v rajskej záhrade, ktorý ju presvedčil, aby odtrhla plod (po)znania (bežne sa chápe, že to bolo vraj jablko). Eva sa najskôr trochu zdráhala, ale had ju presvedčil. Prihováral sa jej, presviedčal ju v arabskej reči, lebo len táto je toľko milá, melodická... že jej čaru, medovým slovám každý podľahne. Z toho, arabskej reči podľahli mnohé národy, lenže teraz je tu nový háčik. Najkrajší arabský jazyk je len v Saudskej Arábii a nikde inde. Tento krásny jazyk zišiel aj do Korána. Áno, aj Mohamed sa slúžil týmto dialektom, lebo mu bol materinský a aj Korán ho používa, lebo tí okolo proroka tiež boli prevažne z jeho okolia, slúžili sa týmto dialektom, nuž nie div, že tak hovoril aj Alah, cez ústa proroka.
            Arabský jazyk sa vtisol do každého jazyka, kde sa zakorenil islam. Prítomný je aj v tureckom, kurdskom, súčasnom peržskom, pundžabskom, indickom (hlavne v Pakistáne), ba aj v jazyku Indonézie, v rade afrických jazykov a o swahili, ani hovoriť.  
......................................................
...................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com