14 apríla 2011

Jazykové okienko:Nie výuka, ale vyučovanie, výučba

    Tentoraz nás zaujalo podstatné meno výuka. To preto, že sme ho prednedávnom zachytili vo vete: Riaditeľ školy vysvetlil dosah protestu  na výuku v škole. K uvedenému heslu máme výhrady, keďže nejde o slovenské slovo, ale o bohemizmus (či jazykový prvok prevzatý z češtiny). Slovenčina má za české výuka vlastné slovenské slová výučba a vyučovanie, takže je výpožička z češtiny neopodstatnená a nemá sa ani používať a najmä nie vo verejnosti, teda ani v rozhlase.
...............pripravuje profesor Ján Širka
    Musíme však najprv poukázať, že istý čas toto slovko bolo aj v slovenčine spisovné – počas československého štátu v rámci snáh o jednotný jazyk. Tak napríklad piaty diel už nekodifikačného Slovníka slovenského jazyka z roku 1965 vysvetľuje slovo výuka, -y, heslami vyučovanie, výučba a uvádza príklady: výuka pravopisu, výuka dejepisu; prídavné meno je výukový. V Česko-slovenskom slovníku (Veda 1981), sa český školský termín výuka, -y vysvetľuje slovenskými termínmi (ku ktorým počíta aj výuku) výuka, vyučovanie, napríklad: spojovat výuku s výchovou, či spájať výuku s výchovou. V Praktickej príručke slovenského pravopisu Alfonza Zaunera (Osveta, 1973) sa uvádza výuka ako knižné slovko a za ním sa píše – bežnejšie výučba, vyučovanie, učenie.
    Súčasný kodifikačný Krátky slovník slovenského jazyka 4 (či štvrté vydanie) z roku 2003 výuku neuvádza. Predtým ani prvé, ani druhé, ani tretie vydanie. Ani že ide o bohemizmus. Iba Synonymický slovník ho spomína ako „menej vhodné“ namiesto vyučovania.
    Keď ide o heslo vyučovanie –ia s., Krátky slovník uvádza: Vyučovací proces, výučba, napríklad: názorné vyučovanie... Po druhé vyučovacie hodiny, napríklad: striedavé vyučovanie, po vyučovaní sa škola zatvára.
    Za slovom výučba ž. -y sa píše vyučovanie (význam 1), napríklad: spájať výučbu s výchovou..
    Teda vyučovanie a výučba sú spisovné slovká. Tie budeme aj ďalej používať namiesto nespisovného výuka. Teraz ich dosadíme do problémovej vety zo začiatku výkladu namiesto výuky. Veta bude znieť: Riaditeľ školy vysvetlil dosah protestu na vyučovanie v škole. ALEBO. Riaditeľ školy vysvetlil dosah protestu na výučbu v škole. ALEBO v nižšom štýle: Riaditeľ školy vysvetlil dosah protestu na školu.
...........................................
................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com