02 apríla 2011

Národné vlajky krajín, ktorých mená sú dnes na prvých stránkach dennej tlače...-Egypt


            I keď sa politická hladina v Egypte zatiaľ ukľudňuje (len zatiaľ), predsa považujem za nutné, vysvetliť národnú vlajku tejto severoafrickej krajiny, ktorej dejiny siahajú až do „doby snenia“. Ich ríša, ako hovoria odborníci, trvala dlhšie, ako všetky ostatné ríše dospolu.
            Prečo to považujem za nutné? Nuž tie vrenia v krajinách islamu sa začali práve tu a akože revolúcia tu vyhrala. Vyhrala, ale čo? Ešte nikto nevie, lebo bublinky nepokoja neprestávajú. Tlie to aj ďalej. Tlieť aj bude, lebo aj toto je preľudnená krajina a na stole je čoraz menej chlebíka.
            Táto krajina bola nejakým vzorom iným krajinám islamu. Jasný dôkaz toho je, že rad iných islamských krajín si vlastné národné vlajky robili podľa egyptského vzoru, čo sa neskoršie začalo nazývať vlajkou slobody, vlajkou jednoty atď. atď. Pôvodné egyptské farby a z časti aj ich rozmiestnenie vídíme, alebo sme videli na vlajkách Líbye, Sýrie, Jemena, Iraka, Palestíny, Sudána atď.
            Za tie tisícročia, egyptské armády sa zoskupovali pod rozličnými štandardmi, vlajkami... avšak prvá národná, v pravom zmysle sa zrodila len 16. februára 1915. roku. Vtedy Briti, ktorí tu šafárili od 1882. roku, úradne vyhlásili „protektorát Egypt“ , aby sa tak pretrhla niť egyptského nominálneho spojenia s tureckou ríšou. Vztíčila sa aj vlajka dovtedajšieho kalifa, tureckého vicekráľa v Egypte, úplne červená, s tromi bielými polmesiačikmi a hviezdičkami. Nezadlho, už v 1919. roku vzbĺklo povstanie a povstalci si vyvesili novú vlajku. Úplne zelenú s bielym polmesiačikom a krížom, čo malo symbolizovať spojenectvo moslimov a kresťanov na úplné osamostatnenie sa. Nasledovná vlajka vzniká 1923. roku, kedy sa vyhlasuje egyptské kráľovstvo. Aj táto bola úplne zelená a namiesto kríža, mala tri biele hviezdičky.
            V 1952. roku je tu ďaľšia vzbura a vzniká nová národná vlajka, tzv. „Arabská Osloboditeľská Vlajka“. Táto mala tri vodorovné pásy, červeno-bielo-čierny a v strede bol zlatý orol, ktorému hlava vyčnievala do červeného poľa a nohy, do čierného poľa. Používala sa paralelne s „národnou“ vlajkou, ale nemala aj úradné schválenie. Táto podoba ovplyvnila novú národnú vlajku, keď v 1958. roku vzniká únia so Sýriou. Orol sa vyhodil a vystriedali ho dve zelené hviezdičky, predstavujúce úniu dvoch krajín. Bola nádej, že postupom času ku nim sa pripoja aj ďaľšie arabské krajiny a na vlajku budú pribúdať nové hviezdičky. Sýria vystúpila z únie, ale Egypt si vlajku nemenil. Ešte ždy tam boli dve hviezdičky. 1.1.1972. vzniká konfederácia arabských republík, ku ktorej pristúpili Egypt, Sýria a Líbya. Z vlajky miznú hviezdičky. Nahrádza ich zlatý sokol, symbol plemena Qurayš, plemena, z ktorého vyšiel sám prorok Mohamed. Konečne, po rozpradnutí sa konfederácie, 9.10. 1984. (päť rokov po zániku konfederácie) zlatý sokol sa vymieňa zlatým orlom Saladina, ktorý v XII. st. vládol nad Egyptom, Sýriou, Jemenom a Palestínov.


                        Súčasná vlajka Egypta. Rozmer 2:3.

            Saladin, správne znenie jeho mena v arabskom jazyku je Salah Ad-din Yusuf Ibn Ayyub („Správny vo viere, Jozef, Syn Jóbov“). Neraz sa ho nazývalo aj Al-malik An-nasir Salah Ad-din Yusuf I. Kto to bol?
            Kto si prečítal aspoň niečo o križiackych výpravách do „Sv. zemi“ , ten sa určite stretol s jeho menom. V moslimských dejinách je to najvýznamnejší junák. Po dlhých križiackych vojnách na čelo moslimskej armády sa dostal Saladin, pôvodom Kurd konečne, v roku 1187. dobil aj Jeruzalem, čím sa končí kapitola franského 88 ročného vládnutia v tejto časti sveta. Saladin sa stáva aj vezírom Egypta, neskoršie jeho kráľom (malik), ale bežne sa ho chápe za sultána. Pod jeho velením, križiaci začali utrácať mesto, po meste... Jeho potomstvo vládlo Egyptom do 1250. roku, kedy na moc prichádzajú Mamalukovia (z čoho méme Mamľas).
            Osobné meno Saladin je aj dosiaľ populárne. Mnohí bosenskí moslimovia toto meno dávajú svojím synom, takže často počujeme nie Saladin, ale Salko. Podobne aj Súľo = Sulejman = Šalamún, Háso = Hasan, Mújo = Mustafa, Mého = Mehmed, Iso = Išmail atď.
.................................................................

.............................................. 

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com