24 augusta 2009

Etymologický slovník:Mô

Môcť

Mať silu, schopnosť, možnosť vykonania niečoho. Čes. moci, móž, z ktorého sa vyvinulo můž, srbch. moći, mogu, rus. mežet, moč atď. Všeslovanské. Praslov. mogu, mošti vychádza z ie. kor. mogh-, megh- (oxford). V príbuzenstve má ang. may = môcť, byť schopný, vládať to urobiť, mať povolené to robiť. V iných ger. jazykoch tu máme st.h.n. mag, gót. mag, nem. mag, mögen a tiež podľa Oxfordu, Vasmera atď. (napriek Macheka) v príbuzenstve bude aj gr. mechané / μεχανή, μεχος , (dórske gr. μαχανά, μάχος) = prostriedok. *Toto slovo nám dalo neskorší pojem mašina.

Odtialto máme: námaha, umožniť, znemožniť, nemoc, veľmož, môže atď. atď. Veľmi blízko má ku slovu moc. Viď Moc.

Môj / moje

Vyjadruje vlastnícky pomer hovoriacej osoby ku určitému predmetu, mať, vlastniť. Všeslovanské. Čes. můj, poľ. mój, ukr. mij, rus. bul. srbch. moj atď. Ie. kor. moi, mei, z pôvodného me. Staroslov. moj, moja. Príbuzné ku prus. mais, majas, lat. mens, gót. meins, nem. mein, ang. mine, gr. moi, atď.

…………………..pripráva Ján Kulík

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

výborné články až na občasné chyby v dĺžňoch ....len tak na okraj ..nie pripráva ale pripravuje...

Anonymný povedal(a)...

vďaka za postrehy, nájdu sa aj iné chyby okrem dĺžňov a toho na okraj ... bohužiaľ nemajú nikoho, kto by sa na texty pozrel pred zverejnením, nikto, okrem troch "hrochov", nechce robiť zadarmo

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com