26 augusta 2009

Jazyková príloha Pavle, Pavleho, Pavlemu, iné je Pavel, Pavla, Pavlovi

 

 

…pripráva Ján Širka

 

Pokračujeme v poukazovaní na jazykové chyby, čo – máme nádej – prispeje k ich náprave. V tomto príspevku sa venujeme srbskému vlastnému menu Pavle a jeho skloňovaniu. Najprv jeho chybný tvar vo vete zo 7. februára 2008: Jeho Blaženosť Kryštof, arcibiskup pražský a metropolita Pravoslávnej cirkvi v Českých krajinách a na Slovensku, poslal Jeho Svätosti patriarchovi srbskému Pavlovi list podpory...

Iste ste si hneď všimli chybný tvar mena Pavle, hlavy Srbskej pravoslávnej cirkvi, v datíve – Pavlovi, ktoré sa tu skloňovalo ako slovenské podstatné meno Pavel podľa vzoru chlap. (Ináč tento chybný tvar je zo slovenskej tlače zo Slovenska, ale ani u nás nebol ojedinelý, ba naopak. No nechajme to, nechceme kritizovať, ale naprávať.) Avšak meno Pavle sa končí na samohlásku -e, ktorá je nie príznačná pre slovenské podstatné mená (vlastné mená), ale pre cudzie, takže sa nemôže skloňovať podľa vzoru chlap. Morfológia slovenského jazyka, keď ide o vzor chlap, uvádza, že sa podľa neho skloňujú mužské osobné podstatné mená zakončené v nominatíve jednotného čísla na hocakú spoluhlásku, na samohlásku o, zvieracie a cudzie, najmä grécke a latinské osobné zakončené na -as, -es, -os, -us.

Keďže je Pavle cudzie vlastné meno a nekončí sa ani na as, -es, -os, -us, nazrieme do Morfológie slovenského jazyka, aby sme vedeli určiť, podľa ktorého vzoru sa bude skloňovať. Hľadáme vzor mužských životných podstatných mien cudzieho pôvodu, ktoré sa v písme končia na samohláskové písmená a vyslovujú sa s prednými samohláskami i, í, e, é, ä. Bude to vzor kuli, ktorý sa skloňuje takto: jednotné číslo: kuli, kuli-ho, kuli-mu, kuli-ho, (kuli), (o) kuli-m, (s) kuli-m. V množnom čísle: kuli-ovia, kuli-ov, kuli-om, kuli-ov, (kuli-ovia), (o) kuli-och, kuli-ami. Keďže sa Pavle končí na -e, môžeme ho vyskloňovať podľa tohto vzoru; Pavle (-ø), Pavleho, Pavlemu, Pavle-ho, (Pavle), (o) Pavlem, (s) Pavlem...

Iste ste hneď zachytili správny hľadaný tvar datívu pre Pavle, a to je Pavlemu. Problematická veta zo začiatku textu bude teda znieť: Jeho Blaženosť Kryštof, arcibiskup pražský a metropolita Pravoslávnej cirkvi v Českých krajinách a na Slovensku, poslal Jeho Svätosti patriarchovi srbskému Pavlemu list podpory...

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com