15 marca 2009

O počasí...

Aké bude počasie?

Vedecká meteorológia má svoje začiatky v roku 1607 keď Galilej vynašiel teplo­mer. Prirodzene, že od vtedy bol urobený netuše­ný krok dopredu a na zá­klade rôznych moderných meteorologických prístrojov dnes už možno s naj­väčšou presnosťou hovoriť o budúcom počasí. Avšak i v minulosti, ale i dnes,. jesto hodne, ľudí, hlavne na dedine, ktorí na základe rozličných prírodných ja­vov, už či v súvise so sln­kom, hviezdami, oblakmi· alebo podla správania sa zvierat, a tiež i na základe niektorých javov z rastlin­nej ríše, vedia s veľkým úspechom predpovedať aké bude počasie.

Tak napríklad zistili, že pred dažďom rozličné zvie­ratá majú zvláštne správa­nie. Zajace sa pri jedení tlačia jeden k druhému,. vtáky si ošipujú perie, las­tovičky lietajú nízko, mor­ské vtáky letia smerom ku pobrežiu, spevavé vtáky prestanú spievať a ryby sa vyhadzujú' z vody.

Predznakmi pekného počasia je dlhé lietanie ne­topierov pri súmraku, morské vtáky letia smerom na more, lastovičky sa vznášajú vo výšinách a motýle,(obyčajne belások) prele­tujú z kveta na kvet. Keď sa zdá, že príde zmena počasia; že sa toto zhorší, mušky lietajú v kolónach a pavúky pletú dlhé nite.

. Ale to nie je všetko. Pred ,dažďom, psi hrabú zem a ­mačky sí umývájú uší. Žby vychádzajú von z vody, kravy sa zoskupujú na pa­:sienkoch dovedna a osol strihá ušami. Pred búrkou muchy strašne štípu, včely sa nevzdialujú od úlov.

Ak bude pekne, tak šalát za­tvára listy naopak, ak sa chystá spŕška, tak ich otvára.

Nakoľko sa chystá vietor, ďatelina. zatvára svoje lístky.

Pekné počasie býva spravidla vtedy, keď sa ranné hmly zdvihnú, ,keď je nebo ráno bledé, bez obláčkov, keď sa oblaky po daždi spúštajú k zemi a keď je slnko pri západe okrúžené malými červenými pruhmi.

Ak je nebo v noci plné hviezd, ak je mliečna cesta jasne viditeľná a počasie pokojné, možno bezpečne tvrdiť, že idúci deň bude pekný.

Pekné počasie bude i vtedy, ked je pla­meň na ohnisku jasný a dvíha sa vysoko.

To je jedna čast prízna­kov, dľa ktorých sa ešte aj dnes mnohí ľudia, hlavne sedliaci orientujú pri vy­beraní práce pre nasledujúci deň.

Zrejmé, že naj­istejšu predpoveď počasi može dať moderná mete­orologia.

Z a u j í m a v é...

Príslovia o počasí

Lepšie keď ťa zima chveje, než mar­cové slnce hreje.

Kol'ko je v marci rosy, tol'ko je v máji mrazu.

Keď v marci hrmí, bude úrodný rok ..

Pekný Jozef - dobrý rok.

Akže marec orie, apríl je studený; mno­hé vetry nesú máj krásny, zelený.

Dlho sneh na roliach alebo mnohé vody, málo do stodoly naženú úrody.

Marcový prach, vravia, že je to prach zlatý, naopak, že spŕšky požehnanie platí.

Jestli kukučka včasne zakuká, oby­čajne teplú jar nám privoláva.  

Poučné...aj pre deti.

clip_image002 clip_image002[7]

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com