20 marca 2009

Rastliny a počasie

Rastliny predpovedajú počasie

Agát:

Obsah medoviny v agátovom kvete sa mení podľa tlaku i vlhkosti vzdu­chu. Pred dažďom je obsah medoviny najväčší. Je len pochopiteľné; že v tom­to čase bude aj najviac navštívený vče­lami, ktoré sa na ňom zdržia oveľa dlhšie ako po iné dni.

Mimoriadne veľký ruch včiel na agá­tovom kvete a ich neskorý odlet do úľov znamená, že na druhý deň bude pršať.

Jelša čierna:

Pomocou jelše môžeme predpovedať nielen dážď, ale aj mráz a oteplenie. Keď sú listy silne lepkavé, to zname­ná, že zanedlho príde dážď. Keď kmeň i konáre obelejú, možno očakávať tuhý mráz. Naopak, keď stmavnú, dôjde k otepleniu.

Smrek:

Pri peknom suchom počasí sa zrelé šišky otvárajú, keď je vzduch vlhký, tak sa zatvárajú.

Breza:

Keď breza v kvete silne vonia, že už z diaľky zacítime jej vôňu, môžeme naisto očakávať dážď.

Štiav:

Pri peknom počasí má listy i ich okraje rovné, vztýčené hore. Keď spo­zorujeme, že došlo k zmene, že sa listy začnú skrúcať, príde k zmene počasia.

Ovos:

Podobne ako šťaveľ aj ovos reaguje na zmenu počasia vonkajšími zmena­mi, ktoré sa dajú rozoznať bez dlhého pozorovania. Pri peknom počasí stoja osiny ovsa pevne, za vlhkého počasia sa začnú ohýbať a skrúcať.

Blatúch-záružlie:

Keď začne blatúch zatvárať svoje dužnaté listy, to je predzvesť dažďa.

Podbeľ:

Otvára svoje kvety len za pekného a trvalého počasia. Keď začína svoj kvet zatvárať, to znamená, že zanedlho bude pršať. Naopak, keď po daždivom počasí podbeľ roztvorí svoj kvet, to znamená, že daždivé obdobie vystrieda teplé a slnečné počasie.

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com