05 septembra 2009

Jazyková príloha,Zúčastniť sa na voľbách, nie volieb.

Tentoraz nás zaujme spojenie zúčastniť sa volieb či sloveso zúčastniť sa s genitívom. Na toto spojenie ešte občas narazíme, hoci sme sa o ňom takmer pred troma rokmi negatívne zmienili v jazykovej prílohe.

 

A teraz nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo sa píše o hesle zúčastniť sa. Mať účasť, byť prítomný, napríklad: zúčastniť sa na schôdzke, zasadnutí, rokovaní, konferencii, zúčastniť sa na súťaži, zúčastniť sa v boji; zúčastniť sa v, na povstaní, povstania. Ak sme si pozorne prečítali príklady, zistili sme, že sa takmer pri každom spojení – príklade uvádza sloveso zúčastniť sa s predložkou na a v so 6.-tym pádom či lokálom: zúčastniť sa na schôdzke, zasadnutí, rokovaní, konferencii, zúčastniť sa na súťaži, zúčastniť sa v boji; zúčastniť sa v, na povstaní, v jednom sa uvádza spojenie zúčastniť sa povstania – či väzba s genitívom.

Prečítajme si, čo v súvislosti s týmto okrem iného napísal prednedávnom jazykovedec Martin Považaj: „Sloveso zúčastniť sa je utvorené zo slovného spojenia mať účasť, pri ktorom je väzba s predložkou na a s lokálom, mať účasť na niečom. Podľa toho je vhodné aj pri slovese zúčastniť sa používať väzbu s predložkou na a s lokálom, teda väzbu zúčastniť sa na niečom...“ Znamená, odporúča za zúčastniť sa písať predložku na a s lokálom, nie väzbu s genitívom.

Pred niekoľkými rokmi z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied nám taktiež odporúčali používať väzbu slovesa zúčastniť sa s predložkou na a s lokálom namiesto s genitívom.

Aby sme nezabudli, problémové spojenie zo začiatku textu má (vhodnejšie) znieť – zúčastniť sa na voľbách………………píše Ján Širka

 3obr321kolor

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com