03 septembra 2009

Pýtate sa…na etymológiu slova corgoň.

corgoň = hovor. pejor. odrastený, veľký chlapec, mládenec. (U nás ho použil P. Dobšinský.) V. Machek, pri vysvetľovaní českého cahán, cahun, cahoň, cagala, ságala, congáľ, cahel, cabak, caloň, caláň, napočituje aj moravsko-slovácke a slovenské podoby: cagaň, cagoň, cogan, cogáň, coháň, corgoň, caban, cabaj, capaj, ako aj poľské caban. Všetko s významom „veľký, silný, vyrastený, ale aj trochu lenivý mládenec“. „Snad souvisí s čahoun, ale různé ty obměny jsou neprůhledné. Slova nejasná, silně emociální, hanlivá“. (Machek)

* Cahuľa = vyrastená dievčina.

Slovo čahoun – msl. čahún, han. čahón, čahán, val. čahovec... Ako vypadá, východiskom tu bude msl. sahún = vysoký, vyrastený chlap (na siahu). (Machek)

V stati etymológiu „C“ rozoberáme slovo Cagan = odrastený chlapec, chlapčisko, mládenec a tu si najdete, že možný, či pravdepodobnejší je súvis so sans. koreňom cug = zobať, odkiaľ vychádza celý rad súčasných podôb v jazykoch Indie.

U nás, podľa vlastnej mienky, toto slovo bude súvisieť so slovenským cogľa = mladé dorastajúce vtáča (ešte v hniezde, ktoré chovajú rodičia).

U nás, ale už v prenesenom význame, cogľa sa používa aj ako urážka, ktorou sa deťom dáva na javo ich nedospelosť, neschopnosť samostatného žitia.

Corgoň, cagan, cagaň... majú spoločné východisko. Rovnaké, ako je pri slove cogľa. (Viď)

* S týmto bude súvisieť aj cogan = posmešný názov pre tlačenku, brezák.

………………………..píše J. Kulík

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com