30 septembra 2009

Pondelok – pondelka, nie pondelok – pondelku

Resize of Rotation of Sirka3

V pokračovaní seriálu jazykových okienok či jazykových príloh sa aj naďalej v krátkosti venujeme jazyku nášmu každodennému a snažíme sa objasniť niektoré jazykové chyby a tým ich, máme nádej, napraviť.

…píše Ján Širka 

Prednedávnom sme počuli takúto vetu: Od minulého pondelku do piatku sme v podniku robili denne 10 hodín. Nás nebude zaujímať obsah vety, ale sa budeme venovať tvarom podstatných mien pondelok a piatok, ktoré sú mužského rodu neživotné a skloňujú sa podľa vzoru dub. Tvary pondelok a piatok – tu v genitíve jednotného čísla – pondelku a piatku sú s nesprávnymi koncovkami -u.

Podľa kodifikačnej príručky Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 genitív jednotného čísla pri týchto heslách má mať koncovku -a: pondelok, pondelka; piatok, piatka; tak aj utorok, utorka a štvrtok, štvrtka.

Pri tomto však musíme pripomenúť, že v šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka (v III. a IV. zväzku z rokov 1963 a 1964), ktorý už nie je kodifikačnou príručkou, genitív týchto podstatných mien má 2 koncovky -a, a -u: pondelka, pondelku; utorka, utorku; štvrtka, štvrtku; piatka, piatku, čo je už nesprávne. Je to len dôkaz, že sa jazyk vyvíja, ako aj spoločnosť; od zložitého k jednoduchému.

Nakoniec zhrnieme. Názvy dní: pondelok, utorok, štvrtok a piatok majú v genitíve jednotného čísla koncovku -a. A problémová veta zo začiatku textu má znieť: Od minulého pondelka do piatka sme v podniku robili denne 10 hodín.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com