05 januára 2008

Jazyková príloha.

Pokračujeme v seriáli postrehov o jazyku našom každodennom. Tentoraz budeme hovoriť o heslách fyzický a fyzikálny. To preto, že sme sa prednedávnom stretli so spojením fyzický zákon. Prečítajme si, čo sa v Slexe99, Elektronickom slovníku slovenského jazyka, píše o hesle fyzický: po prvé – hmotný: fyzický zemepis opisujúci prírodné pomery, po druhé – telesný: fyzická sila, práca, bolesť; právnický fyzická osoba jednotlivec, nie právnická osoba; po tretie administratívum, ktoré sa týka reálneho jestvovania niečoho, skutočný, faktický: fyzické prebratie knižnice; fyzická kontrola inventára, nie účtovná. Teda prídavné meno fyzický sa nevzťahuje na uvedené spojenie fyzický zákon. Ak však siahneme po podstatnom mene fyzika, či vede o všeobecných vlastnostiach hmoty a zákonoch jej pohybu; príslušnom vyučovacom predmete, napríklad: experimentálna, atómová fyzika; prepadnúť z fyziky; uvidíme, že k nemu patrí prídavné meno fyzikálny, napríklad: fyzikálny zákon, fyzikálna chémia... Teda, ako sme už prečítali, problematické spojenie zo začiatku textu má znieť fyzikálny zákon. ........................................................píše Ján Širka

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com