19 januára 2008

Jazykova priloha 12

Vážení, aj v ďalej pokračujeme na jazykové témy.
Tentoraz budeme sa zaoberať heslami kostol a kostôl. To preto, že sme sa v našej praxi prednedávnom stretli s termínom kostôl. Kostol je, ako vieme, budova na kresťanské bohoslužby, chrám, napríklad: barokový kostol, chodiť do kostola, ticho ako v kostole, či celkom; expresívne: naučím ťa po kostole hvízdať. Prídavné meno z kostol je kostolný, napríklad, kostolná veža; to nie je s kostolným poriadkom, riadom, či to nie je v poriadku; chudobný ako kostolná myš či celkom; Keď hovoríme o chráme, môžeme povedať, že je to väčšia budova určená na bohoslužby, kostol: gotický chrám; prenesené knižné: miesto zasvätené niečomu: chrám vedy, kultúry; prídavné meno chrámový.: chrámová klenba; chrámová hudba... O slovku kostôl, môžeme len konštatovať, že toto slovko v spisovnej slovenčine neexistuje, hoci sa stáva, že ho v nepozornej reči niekto niekedy aj použije. Nakoniec – kostol a chrám sú slovká spisovné, kým kostôl nie je, teda ho ani nepoužívajme.
........................................píše Jan Širka

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com