12 januára 2008

Jazykova priloha 10

Naše multinacionálne prostredie nám každodenne, neustále dáva podnety zaoberať sa jazykovými otázkami či problémami.
Teraz budeme hovoriť o dvoch heslách starosť a staroba, ktoré sa nie často významovo kryjú. Problém spôsobuje kontaktný srbský jazyk, v ktorom sa tiež používa slovko veľmi podobné výslovnosťou nášmu starosť – starost. Slovenské slovko starosť znamená: po prvé nepokoj spôsobený ťažkosťami, obavami, trápenie: finančné starosti; zbaviť sa starostí, žiť, byť bez starosti; buď bez starosti ničoho sa neobávaj! Po druhé starostlivosť: starosť o rodinu... Napríklad, vziať si, dostať na starosť (deti, záhradu); mať na starosti (domácnosť); mať, robiť si starosť, starosti starať sa, starostiť sa, to je moja starosť iba moja vec. Teda nemá význam srbského starost. Ale ak sa heslo starosť používa iba v spojení na starosť, napríklad: na starosť nemal kde bývať, má význam staroba. Heslo staroba má význam ako srbské starost: po prvé pokročilé alebo posledné obdobie ľudského života, vysoký vek: pokojná, zabezpečená staroba; v starobe, staroba – choroba; po druhé, napríklad o veciach – dlhý vek: patina staroby na nábytku... V súvislosti so slovkom staroba môžeme spomenúť aj prídavné meno starobný: starobný dôchodok penzia. Nakoniec zhrňme – srbské starost prekladáme ako staroba. Aj slovenské spojenie na starosť má význam staroba.
..........................................................píše Ján Širka

1 komentár:

CresceNet povedal(a)...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my site, it is about the CresceNet, I hope you enjoy. The address is http://www.provedorcrescenet.com . A hug.

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com