28 januára 2008

Jazykova priloha 13

Tentoraz sa v jazykovej prílohe zameriame na prídavné mená kľúčový a kľúčny. To preto, že sme sa v našej praxi stretli so zamieňaním významov kľúčny problém a kľúčový problém, najmä pod vplyvom srbčiny. Dokonca aj v jednej učebnici z fonológie zo Slovenska sme našli chybné spojenie kľúčová kosť. Skôr ako doriešime toto spojenie, vypočujme si, čo sa píše v elektronickom Lexikóne slovenského jazyka Slex99 pod heslom kľúč: po prvé – nástroj na zamykanie a odomykanie zámky, napríklad kľúče od bytu; po druhé – nástroj na uťahovanie a manipuláciu (so skrutkou), napríklad: maticový kľúč; francúzsky kľúč, po tretie pomôcka na rozlúštenie, vysvetlenie alebo určenie niečoho: šifrovací kľúč; notový kľúč, po štvrté v elektrotechnike: telegrafný, telefónny kľúč a po piate prostriedok na získanie niečoho: kľúč k úspechu, k tajomstvu. Prídavné meno kľúčový sa vzťahuje na kľúč: kľúčová dierka; kľúčová služba a na to, čo má základný význam, rozhodujúci, najdôležitejší: kľúčový problém, kľúčový priemysel; kľúčová úloha; kým kľúčny iba na kľúčnu kosť spájajúcu plece s hrudníkom, či klavikulu znamená v anatómii. Z povedaného vyplýva, že spojenie zo začiatku textu má znieť kľúčna kosť a základný, rozhodujúci, najdôležitejší problém bude tiež kľúčový problém a úloha kľúčová úloha. ................................................jš

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com