14 januára 2008

Zaujímavosti...+++

Pripomeňme si, ktorý to nový rok teraz máme.
Od stvorenia sveta (podľa Kalvisiovej časomiery), vstupujeme do roku ........ 5957.
Podľa byzantskej časomiery......7516.
Podľa časomiery mohamedánov (Hedžra).......1426.
Od potopy sveta (podľa latinskej cirkvi)...... 4401.
Od úpravy kalendára na rozkaz Juliusa Caesara......2053.
Od rozkladu západorímskeho impéria........ 1533.
Od pokrstenia Slovanov Cyrilom a Metodom........1145.
Od zániku Byzantie........545.
Od počiatku reformácie Martina Luthera........491.
Od úpravy kalendára pápežom Gregorom XIII......426.
Od uvedenia zemiakov do Európy........424.
Od vypuknutia I. sv. vojny.......94.
Od vypuknutia II. sv. vojny.......69.

V Tranosciuse pod číslom 112. si najdeme pesničku, ktorú asi každý počul a to v jej pôvodnom znení.

Rok nový zase k nám přišel....
Rok nový zase k nám přišel,
V němž má býti každý vesel:
Radujme sa, veselme se,
V tomto novém roce.
Syn Boží s nebe nám daný,
Toho dne jest obřezaný:
Radujme se, veselme se,
V tomto novém roce.
Začal krev svou vylévati,
A nás ní vykupovati.
Radujme se, veselme se atď.

Pieseň má nejakých 15 strof, takže nebudeme ich tu všetky písať. Koho zaujíma, nech si to najde v Tranosciusa, alebo v súčasnom Spevníku je pod číslom 76.
Nápev je podľa Závorskovho kancionálu z roku 1602. Autora textu nepoznáme. Stojí tam iba „Zo staročeskej lutherskej“.

Príslovia o počasí z Kalendára pre 1943. rok.

Keď vlci a líšky v januári vyjú,
to znamená veru veľmi tuhú zimu.
Keď Na Makária je pekné počasie,
také bude iste i v septembri zase.
Okolo Fabiana a Sebastiana
miazga v stromoch býva hore hnaná.
Jasné a pekné Pavla obrátenie
úrodného roku býva vždy znamenie.
Na január pekný studený a jasný
nasleduje vždycky rok dobrý a šťastný.
Od teplého januára nech nás Boh varuje,
bo naň chladný marec, apríl nasleduje.

V Kalendári z roku 1939. najdeme:

Ak sú 1. ráno červánky na nebi,
bude špatné počasie.
Keď na Vincenta slnko svieti,
bude mnoho žita a vína.
Ak jesto trávy v januári,
nebude jej v máji.
Ak jesto v januári vody,
nebude v októbri vína.
Ak nie je zima v januári,
bude v apríli a máji.
Januárske dažde,
siatinám nešťastie.
Z Kalendára na rok 1935>>>>>

.............................................JK a PF

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com