25 januára 2008

Polokrutiar-Polovraniar

<<<úryvok>>> Áno, bolo tu všetko. Taxi služba, autobus, dielne automechanikov (u Kostoláňov), konopárne, metlárne, chmeľové sklady, najrozličnejšie obchody a z majstrov sme tu mali asi všetky remeslá. Od cukrášov, zmrzlinárov, až po hodinárov. Boli tu kováči, kolári, stolári, debnári, tesári, murári, štrikeri, bačkoráši, obuvníci, krajčíri, pekári, slamienkári, brdári, majstri na prikrývanie domov trstinou, mäsiari, brusiči, klobučníci, remenári, bádkari, električiari, zámočníci, kamenári, „štrangári“, tokári (robili hlavne kolovraty), natierači, kožušníci, holiči, kaderníci, fotografi, sódari, výšivkári... ba bol tu aj obchod so starožitnoštami...
Dlhé roky sa spomínalo, ako určitý pán majster tesár staval strechu na dome, až tam ďaleko, na Irmove a "vyšiel z klincov". Pozval si učňa a rozkázal mu, aby išiel do Godrovho obchodu vidieť, či majú klince. Učen odišiel a o také asi tri hodiny sa vrátil a zvestoval, že majú. Tak mi ich daj. Nemam ich. Nevraveli ste mi, aby som ich aj kúpil. Poslali ste ma len vidieť. Majster sa napajedil. Aby to ten učeň zase nesprplal, vzal jeden skrívený klinec a dal ho učňovi. Už aj sa prac do Godrov a kúp mi tri kilá takýchto klincov! Učeň odišiel. U Godrov pána obchodníkovi ukázal ten krivý klinec, že vraj potrebuje takéto. Pán Godra mu povedal, aby prišiel o hodinu a tie klince zaručene bude mať. O hodinu učeň bol už tu a tie klince dostal. Neprezeral ich, ale sa náhlil do Irmova. Keď si pán majster otvoril krabicu, mal čo vidieť. Všetky klince boli pokrívené podľa tej vzorky, čo ju poslal po učňovi. Hospodárska sila osady však vždy bolo sedliacke gazdovstvo...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com