01 februára 2011

Jazykové okienko-V súvislosti s čím, nie v súvislosti čoho

..............................................autor Ján Širka
   Prednedávnom sme zachytili nenáležité spojenie v súvislosti eurointegrácie vo vete: Minister... vyhlásil, že by v tomto roku mali vystať vnútropolitické zrážky v súvislosti eurointegrácie.
Vieme, že v slovenčine je bežné spojenie v súvislosti s predložkovým INŠTRUMENTÁLOM (či SIEDMYM PÁDOM). Uvádza to aj Krátky slovník slovenského jazyka 4. Za heslom súvislosť súvislost-i ženský rod po druhé sa píše – súvis, spojitosť, zviazanosť, spätosť, napríklad: priama, príčinná, významová súvislosť; hľadať, nájsť súvislosť medzi javmi; v iných súvislostiach... Na záver sa uvádza spojenie v súvislosti s predložkou s inštrumentálom mena, napríklad: v súvislosti s parlamentnými voľbami. Teda spojenie v súvislosti s v slovenčine sa viaže so siedmym pádom, tu s parlamentnými voľbami.
Nás zaujíma, ako došlo k spojeniu v súvislosti plus genitív mena (v súvislosti eurointegrácie). Nuž prostredníctvom srbčiny, ktorá má okrem identického spojenia so slovenským v Horákovom Srbochorvátsko-slovenskom a slovensko-srbochorvátskom slovníkuu vezi s plus inštrumentálu vezi s tim či v súvislosti s tým – aj spojenie, ktoré sa v tomto slovníku neuvádza: u vezi plus genitív – u vezi čega, napríklad: Najčešća su pitanja u vezi akreditacije fakulteta. Avšak v slovenčine spojenie v súvislosti plus inštrumentál mena zostáva. Teda: Najčastejšie sú otázky v súvislosti s akreditáciou vysokých škôl.
Na záver okienka môžeme povedať, že obe srbské spojenia, u vezi s plus inštrumentál mena a spojenie u vezi s plus genitív mena prekladáme do slovenčiny rovnako v súvislosti s plus inštrumentál mena.
Problémová veta zo začiatku okienka by mala upravená znieť: Minister... vyhlásil, že by v tomto roku mali vystať vnútropolitické zrážky v súvislosti s eurointegráciou.
........................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com