04 februára 2011

Pýtate sa...Vysvetlenie mena Efram, Stredoveké mená. Preložiť meno Andrea do hebrejčiny.


Stredoveké mená.
Väčšina našich mien sú stredoveké, až staroveké. Napr. Anton, Tomáš, Andrej, Alexander, Ján, Pavel, Juraj, Štefan... siahajú ak nie ku Rímu, tak do Grécka, Izraelu... Ba do staroveku siaha aj Mojmír, Svätopluk, Gorazd, Pribina... Prezri si stať „Osobné mená“ a tam to nájdeš.

Preložiť meno Andrea do hebrejčiny.
Kamarát, to nejde. Mená sa neprekladajú. Najviacej čo môžeš nájsť je, že sa akomodujú na zobák určitého národa, jazyka. Andrea / Andreja je len skorou podobou mužského mena Andrej a toto znamená mužský. Neviem, ako by si to preložili Židia, lebo ľahko by dostali, že to to môže byť žena milujúca mužov, žena mužskej podoby a pod. Najviacej čo tu môžeš urobiť, na to tatoo si toto meno napíš po grécky, alebo po hebrejský, ale pozor! Židia píše opačne. Z prava, na ľavo. Ako si to nájdeš, napíšeš správne? Na počítači máš celú hromadu jazykov a písiem. Nalaď si to na patričný jazyk a napíš si.
            Konečne, ani my sme si neprekladali hebrejské mená, ako Adam, Eva, Dávid, Daniel... Všetky sú hebrejské, len píšeme ich naším písmom. Neprekladali sme si ani meno Alexander, ani Andrej, ani Štefan... ani Viliam, Róbert atď.
            Tatoo – Neviem, prečo potrebuješ si to napísať po hebrejský, ba vôbec „poškvrniť telo Božie“. Otvor si Bibliu a tam píše, že sme všetci na Boží obraz a najväčším hriechom už či kresťana, moslima, alebo žida, je „špinenie Božieho tela“. Preto moslimovia, ich umenie, storočiami bočí aj od obrazov, kde je človek, lebo namaľovaním človeka, namaľovali by Boha. Ak na seba niečo namaľujú, tým poškvrnia telo Božie. Ty si rob, ako chceš a napíš si to aj hebrejský. Boh si ľahšie prečíta a lepšie zapamätá.


Ktoré profesie nejestvovali v starom Grécku.

Odpoveď je ľahká. I keď kozmonaut má grécky pôvod, predsa v starom Grécku táto profesia nejestvovala.Nejestvoval ani rušňovodič, ani traktorista, ani šofér autobusa, ani letec, ani automechanik opravar, ani elektrikár, ani novinár, ani TV a rozhlasový reportér, ani TV moderátor, ani filmový herec, ani fotograf, ani knihviazač, ani typograf... ani čižmár (Gréci nosili sandále), ani sedlár (Gréci jazdili na holom chrbte koňa), ani jedno remeslo súvisiace s betónom (cement-betón je rímsky vynález), ani puškár, ani delostrelec, ani... Tu musíte pochopiť, že vlastne Grécko bola otrokárska spoločnosť a slobodný občan sa nebavil žiadnym remeslom. To bolo len pre otrokov a akým remeslom sa bavili? Tak, bolo to na úrovni vtedajšej technológie.

................................odpovede pripravuje redaktor Ján Kulík 
.......................................................
........................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com