09 februára 2011

Jazykové okienko,Nie muftija, muftiju, ale mufti, muftiho

     
    ...autor Ján Širka
 
     
Tentoraz nás v jazykovom okienku zaujme cudzie slovko muftija vo vete: Zápalistá rétorika muftiju... odoženie každého investora... To preto, že arabské či turecké heslo – v závislosti od zdroja – prekladateľ prebral rovno zo srbčiny. Vôbec ho neupravil pre slovenčinu.  Originálna veta, z ktorej prekladal, znela: Zapaljiva retorika muftije...  će oterati svakog investitora... Prekladateľ pritom neprihliadal na skutočnosť, že aj slovenčina pozná toto cudzie slovko, a to v tvare mufti či bez koncovky -ja.
Najprv si prečítame, čo sa o tomto hesle píše v (akademickom) Slovníku cudzích slov, SPN 2005. Mufti, mufti-ho mužský rod, slovo arabského pôvodu (u moslimov) najvyšší duchovný rozhodujúci o nábožensko-právnych otázkach a vykladajúci šariát.
         A teraz, keď vieme slovenský tvar za srbské muftija (mufti), potrebný nám je tvar genitívu jednotného čísla, lebo je aj v problémovej vete v genitíve jednotného čísla. Dostaneme ho skloňovaním. Avšak podľa ktorého vzoru? Keďže je mufti životné podstatné meno mužského rodu, očakávali by sme, že sa bude skloňovať podľa jedného zo vzorov chlap či hrdina. Avšak ani jeden z nich sa v nominatíve jednotného čísla nekončí na -i. Preto musíme nájsť vzor pre osobitné skloňovanie mužských životných podstatných mien, tu cudzieho pôvodu, ktorý sa v písme konči na samohláskové písmeno a vyslovuje sa (v slovenskej výslovnosti) s prednou samohláskou i (ale i: í, e, é, ä). Je to vzor kuli.
Tento sa skloňuje takto:
Jednotné číslo: nominatív kuli, genitív kuli-ho, datív kuli-mu, akuzatív kuli-ho, lokál (o) kuli-m, inštrumentál kuli-m
Množné číslo: nominatív kuli-ovia, genitív kuli-ov, datív kuli-om, akuzatív kuli-ov, lokál (o) kuli-och, inštrumentál kuli-ami.
Genitív jedn. čísla tohto vzoru bude kuliho (kuli-ho).
Vyskloňujeme teraz mufti podľa vzoru kuli:: mufti, mufti-ho, mufti-mu, mufti-ho, (o) mufti-m, (s) mufti-m. Množné číslo: mufti-ovia, mufti-ov, mufti-om, mufti-ov, (o) mufti-och a (s) mufti-ami.
Genitív jedn. čísla podstatného mena mufti, ktoré sa skloňuje podľa vzoru kuli, bude muftiho (mufti-ho).
Nakoniec dosadíme do problémovej vety správny tvar genitívu, a to je muftiho a vetu prečítame: Zápalistá rétorika muftiho... odoženie každého investora...    
........................................
......................................................                                                             

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com