18 februára 2011

Národná vlajka Číny.


         
          
                                          Rozmer  2:3

            Česrvená farba na čínskej zástave sa môže vysvetliť na dva spôsoby. Môže to byť farba čínskeho proletariátu (od revolúcie v 1949), kedy Mao vyhnal čínskych nacionalistov, spolu aj s ich národnou zástavou, avšak červená farba je aj tradičnou farbou dominantného národa Han. V rokoch 1644 – 1911/12, kedy Čínou spravovala tzv. Čing dynastia (Manču), väčšinou ich vlajky boli žlté, čo je farba Manču etnika. Modrá sa zase vzťahovala na dobu nadvlády Mongolov, biela na Tibet a čierna na ďaľšiu veľkú etnickú skupinu, Hui. Počas prvej republiky, ktorá vznikla v 1912. roku, tieto farby, ako vodorovné pásy, boli reprezentované vo vtedajšej národnej zástave. Ak ste si všimli, napočítali sme 5 farieb a toto číslo v čínskej kultúre má veľkú symboliku. Vzťahuje sa na štyri kardinálne body a stred (Čínu); na 5 klasikov; na 5 elementov; 5 vládcov; a 5 cností.
            Podoba tejto národnej zástavy sa zjavila 1. októbra 1949. a zase je tu pätka (5), päť hviezdičiek v hornom ľavom kantóne a vysvetlenie je, či bolo: veľká hviezda predstavuje komunistickú stranu Číny, jej vedúcu úlohu v spoločnosti. Štyri menšie reprezentujú spoločenské triedy, ktoré sú v koalícii s komunistickou stranou a to: robotnícka trieda, sedliaci, malí podnikatelia a „národnostne uvedomelí kapitalisti“.
            Neskoršie sa toto vysvetlenie zmenilo a teraz máme, že veľká hviezda predstavuje Čínu, ako krajinu, kým štyri menšie predstavujú národnostné menšiny.

........pripravuje redaktor Ján Kulík
.................................................................................................


Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com