21 februára 2011

Jazykové okienko:Nasledovný je takýto, tento, nie nasledujúci...

.....autor Ján Širka
     V jazykovom okienku nás zaujalo heslo nasledovný vo vete: Vláda... rozhodnutie schváli na nasledovnej schôdzi. To preto, že sa toto heslo v danej vete nenáležite použilo namiesto prídavného mena nasledujúci pod vplyvom veľkej zvukovej zhody. Avšak takmer zvukovo zhodné heslá majú rozdielne vecné významy. Pritom musíme pripomenúť aj fakt, že vojvodinskí Slováci takmer nepoznajú heslo nasledujúci. Okrem jazykovo vzdelaných, zaoberajúcich sa slovenčinou a hŕstky študujúcich na Slovensku.
Nazrieme teraz do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, najprv čo sa píše za prídavným menom nasledovný: Používa sa pri uvádzaní výkladu, výpočtu a podobne, vhodnejšie takýto, tento, napríklad: správny postup je nasledovný... Teda namiesto hesla nasledovný v slovníku sa odporúča používať ako vhodnejšie heslá takýto, tento. Napríklad: Správny postup je takýto: Približne päť minút pred ukončením lehoty pôsobenia farbu zapeníš s vodou a dôkladne vypláchneš. Ďalší príklad: V jesennej časti na zápasy nastupovali títo hráči: Peter Čiernik  ml., Peter Žofaj, Martin Hvolka, v obrane Peter Čiernik st...
Teraz prečítame, čo sa v už uvedenom Krátkom slovníku píše za heslom nasledujúci (prídavné meno), ktorý nasleduje (v poradí), ďalší, napríklad: v nasledujúcej časti výkladu. Uvedieme ešte niekoľko príkladov: Doručenie nasledujúci deň. PREDPOVEĎ POČASIA NA NASLEDUJÚCI TÝŽDEŇ. Nasledujúci týždeň pod nulou a so snehom. Nasledujúci ročník... Ako sme videli, nasledujúci má význam idúci za niečím, ďalší, budúci, nastávajúci...
Teraz by sme mohli do problémovej vety zo začiatku textu dosadiť namiesto nevhodného slovka nasledovný náležité nasledujúci. Veta bude znieť: Vláda... rozhodnutie schváli na nasledujúcej schôdzi... ALEBO Vláda... rozhodnutie schváli na ďalšej schôdzi... ALEBO Vláda... rozhodnutie schváli na nastávajúcej schôdzi... ALEBO Vláda... rozhodnutie schváli na budúcej schôdzi.... 
 Nakoniec zhrnieme. Prídavné meno nasledovný jazykovedci odporúčajú vystriedať heslami takýto, tento. Prídavné meno nasledujúci má význam – ktorý nasleduje (v poradí), ďalší, budúci, nastávajúci...
............................................................................
........................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com