17 februára 2011

Pýtate sa...Božstvá Blízkeho východu.

                 
.......Pripravuje Ján Kulík     Od nepamäti, Blízky východ bol kotlom vrenia nových náhľadov, ideí. Tu sa rodil monoteizmus, tu sa zrodilo písmo, tu sa narodil Ježiš atď.
         Tu žil aj národ Chetejcov a tí, so svojím panteónom predbehli všetkých. Mali vraj najviacej bohov. Až vyše 1400. Neboli to vlastne všetko ich vlastní bohovia, ale bohovia národov, ktoré si podmanili. Nevadilo im kto a komu sa klania. Dôležité bolo, aby si platili daň.
         Občas sa nás pýtate na boha Baala, Mit(h)ra (toho sme vysvetlili), Mota atď. Pokúsime sa vám ich vysvetliť, ale vôpred napomínam, že toto bude len pokus, lebo na dôkladné spracovanie, čo i jedného boha, jeden ľudský život nestačí a preto, zatiaľ to nikto dôkladne ani nespracoval. Len kusove. Vždy sú tu podotázky. Vždy je tu potreba vysvetlenia aj „rafinovanejších záhad“.
                                            .........................                     

Meno                    Partner             Oblasť vlády               Centrum zbožňovania

Ahura Mazda                                najvyšší boh                      Herat (Irán)
An                                                                                           Uruk
Anahita                                          plodnosť                           Herat (Irán)
Angra Mainyu                               temnosť                            Herat (Irán)
Anu                       Antum             otec bohov                        Sumérsko
Aramazd               Anahit              boh kreácie                      Urartu (Arménsko)
Aštarte                                           vojna a láska                    Tyre
Baal                      Anat                 búrka a nečas                    Ugarit
Damuzi                 Innana              vegetácia                          Uruk
Ea                                                  múdrosť                            Akkad
Enki                     Ningursang       múdrosť                            Eridu
Enlil                     Ninlil                otec bohov                        Nippur
Erra
Hadad                                            búrka a nečas                    Assur
Inanna                 Damuzi              vojna, láska                       Uruk
Ištar                     Tammuz            vojna, láska                       Assur
Kumarbi                                        vojna                                 Hurri
Marduk               Zerbanitu                                                     Babylón
Mit(h)ra                                         najvyššie božstvo             Herat (Irán)
Mot                                                vojna, sterílnosť               Ugarit
Nergal                Eriškigal              podsvetie                         Babylón
Ninurta               Gula                    vojna a umenie                Summer
Šamaš                 Aya                     slnko                                Babylón
Sin                                                  mesiac                             Babylón
Tammuz             Ištar                     vegetácia                         Akkad
Tešub                 Hebat                   búrka, nečas                     Hurri
Tiamat              Apsu                     more                                 Akkad
Vahagn             Astlik                   vojna                                Urartu (Arménsko)

                                            .........................

Ahura  Mazda: indoiránske božstvo. V jazyku Pahlavi Ohrmazd a v jazyku Parsi Ormazd. Mal 9 žien. Znázorňovalo sa ho, ako slnko. Býval v oblasti svetla. Rúchom mu boli nebesá. Vo svojom kráľovskom dvore držal porady s inými bohmi. Na pravici mu sedel boh dobrých myšlienok, Vohu Manah, boh dokonalého poriadka, Aša a boh túžobnej sily, Kšastra. Z ľavej strany mal boha svätej oddanosti, Armaiti, boh zdravia, Haurvatat a boh nesmrtelnosti, Ameretat. Pred samim Ahura Mazda, svoje miesto mal boh poslušnosti.
         * Ak si všimnete, tieto mená sú ie. pôvodu. Ahura súvisí s naším horieť. Mazda súvisí s naším mozog, miazga... Ameretat predstavuje fúziu A v zmysle nie, ako čo máme v lat. a gréckom jazyku, kým meretat súvisí s ie. mrieť.
         Skorej príchodu Zoroastera (Zarathustra), reformátora peržského náboženstva, Ahura Mazda bol len jeden z radu „silných“ bohov, ale reformou Ahura Mazda vytláča iných bohov a stáva sa „bohom bohov“, takže odrazu na väzách mal toho hodne. Staral sa o vegetáciu, staral sa, aby oheň vydával teplo, aby voda uhasila smäd, aby sa zvieratá rozmnožovali, aby armáda bola víťazná atď. atď. Podľa Zarathustra, Ahura Mazda bol aj stvoriteľom iných bohov a pravda, všetci museli poslúchať jeho rozkaz.
         Ahura Mazda bol večný. On stvoril zem a všetko živé. Ako? Silou svojho umu (rozumu). Ustanovil aj perfektný poriadok (arta). Každý tvor má právo na pokojný a bohatý život pokým je na tejto zemi. Po smrti, každý tvor ide do raja, kde je neustále svetlo. Pravda, aby človek získal tieto dary, počas života musí byť spravodlivý (artasan) a verný svojmu náboženstvu.
         Dobro, spravodlivosť, duch dobra a zlosť, duch skazy, diabolstva, sú vlastne dvojčatá, lenže kým jeden sa rozhodol pre spravodlivosť, ten druhý sa rozhodol pre skazu. Na rozhodnutie týchto dvojčat vplýval sám diabol a Ahura Mazda za to nemôže zodpovedať. On tým dvojčatám dal slobodnú vôľu rozhodovania, tak ako čo ju dal aj všetkým ľuďom.

Anahita: peržská bohyňa. Bohyňa svitania a plodnosti. Mnohí ju komparujú s indickou Sarasvati a babylónskou Ištar.
         Anahita je vlastne jedinou pravou bohyňou Peržanov. V Aveste sa nám zachoval jej opis. Bola to mladá krasavica so zvýraznenými prsníkmi. Svoj opasok nosila vysoko, aby si tie prsia ešte väčšmi zvýraznila. Krášlia ju hviezdy, na hlave má korunku z hviezd. Oblečená je do šiat z brokátu, na ktorom sa lesknú rozličné kamienky a zahalená je do kožušiny z vydry. Na nohách má zlaté sandále. Na zodpovednosti mala všetky vody sveta, ako aj všetky iné čistiace, očisťujúce a oplodňujúce tekutiny, ako spermu, vaginálne sekrécie a mlieko. V čase roformy, stáva sa aj duchom prosperity, pomáhala pri kreácii sveta, a zároveň je aj bojovníčkou pre pravdu, spravodlivosť a učiteľkou ľudí, ako si majú konať náboženské služby.

Angra Mainyu: peržský demón. Jeho doménom je smrť, všetko skazené, zhnité a u človeka vyvoláva odpor. Mnohé texty vzťahujúce sa na tohto demóna, písali sa opačným smerom. I keď pôvodne bol stvorený, ako rovný s Ahura Mazda, postupom času sa tento negatívny boh toľko pokazil, že vo vydaní katechizmu z roku 1910. už sa ho vôbec nespomína. Ináč aj zo samého mena vidieť jeho charakter. Angra súvisí s ang. anger, angry = hnev, rozhnevaný a Mainyu súvisí s naším myslieť, mieniť...


Anu: sumérsky boh. An, Anum, Anu veľmi zriedkavo zasahoval do ľudských záležitostí. Keď však bolo potrebné nejak zasiahnuť, vtedy na to delegoval a splnomocnil boha Enlila.
            Na samom začiatku sveta, keď všetko bolo pod vodou, zjavuje sa prvý božský pár, Apsu a Tiamat. Po nich, začínajú sa zjavovať ďaľšie páry, ako Lakhmu a Lakhamu, Anšar a Kišar... a potom sa rodí Anu, boh nebies, ktorý splodil Ea. Spoločne s Ea a Enlilom, Anu zakladá „svätú božskú trojicu“, avšak Anu je predsa len prvý v čase a v priestore.
            V božskom paláci, Anu je tzv. sarru kráľ. Ku nemu sa pritúlili všetci ostatní bohovia, najmä v čase veľkej potopy sveta.
            Celý vesmír Anu rozdelil na tri časti, aby každý jeden zo „svätej trojice“ mal svoje kráľovstvo. Hádzala sa kocka a Anu dostal nebesá. Vtedy získal aj kráľovskú korunu a kráľovské žezlo a takto všetky kráľovské rodiny pozemského sveta sú vlastne jeho potomkovia. Najskôr sídlil v meste Uruk, ale neskoršie sa rozhodol mesto dať osobe Rim-Sin a tento ho potom daroval rodine, dynastii Larsa. Na rozkaz boha Anu, Rim-Sin vykopal koryto Eufrata a vlastnou silou zaujal všetky okolité mestá.

Baal: veľký bojovník, boh Feníčanov. Baal bol mladý muž, ale neraz sa ho podáva aj ako mladého býčka s ostrými rohmi a smelého bojovníka. Svoju titulku kráľ bohov získal útokom na boha El.
            Anat mu bola sestra a vypadá aj manželka, alebo aspoň milenka a aj táto bolo krvilačná bohyňa.
            Baal bol aj bohom dažďa a Anat bohyňou rannej rosy a usilovne navlažovala pôdu, len aby rastliny prosperovali. Krv, ktorú tak veľmi milovala, slúžila jej aj ako katalist, hnojivo, strava pre rastliny. Obaja boli zodpovední za všeobecnú prosperitu svojho ľudu a ich zvierat.
            Velkým nepriateľom Baala bol boh mora, Yam. Neustále sa urážali, ba aj sa pobili. Košar-wa-Hasis, boh umenia a remesiel pre Baala vyrobil dva ohromné budzogáne. Boha Yama tak ovalil, že ho nie len prihlušil, ale zabil, čo sa námorníkom nesmierne páčilo, lebo teraz sa už nebáli vyplávať aj na otvorené more.
            Ako už veľký boh, Baal potreboval aj svoj palác, ako čo majú aj ostatní bohovia, avšak na toto potreboval súhlas boha El-a. Darmi, ktoré mu pripravil Košar-wa-Hasis, podarilo sa mu podplatiť manželku tohto boha, zvanú Athirat a povolenie získal. Boh umenia dostal za úlohu vystavať mu ohromný a aj najkrajší palác, čo kedy kto videl.
            Avšak neznášal sa s bohom Mot, bohom vojny a sterility. Neustále medzi sebou bojovali. Ak vyhrával Mot, tak nastalo 7 ročné obdobie sucha, neplodnosti, ale ak na bojisku vyhrával Baal, nastalo 7 ročné obdobie hojnosti, blahobytu...
            Boh El sa snažil urobiť nejaký kompromis medzi zavadenými bohmi a presvedčil Baala, aby každý rok dobrovolne umrel. Pristal Každý rok umrel, spustil sa na zem, odtiaľ sa vzniesol na nebesá, kde mu pomáhala bohyňa Šapaš a Anat, bohyňa jara. Od vtedy na svete máme jeseň, zimu (mŕtve vegetačné obdobie) a zase spolu s Baalom prichádza jar.
            Ball sa tešil popularite. Jeho chrámi boli po celom Blízkom východe, od Egypta, až po Jeruzalem a aj ďalej. V jeho chrámoch vždy bolo veriacich.

Dammuzi / Dummuzi : Viď Tammuz.

Enki: pán sveta, boh Sumérska, organizátor života na svete a správca osudom.
            Jedného dňa do Peržského zálivu priplával čln a namieril rovno do trstinou zarastených močiarov, pomedzi rieky Eufrat a Tigris. Nebol to nikto iný, ako Enki, ktorý sa tu osadil, urobil čistinky a z najdrahšieho kovu a najdrahších kameňov začal budovať chrám, zvaný „Dom priepasti“. Okolo chrámu vzniklo aj mesto Eridu Enki sa stáva bohom všetkých občanov tohto mesta.
            Enki nebol kreátorom sveta. On len svet zdokonalil a dal mu živé tvory. Jeho pôvodnou vlasťou bola krajina Dilmoun, krajina bohatých ložísk mede. Ako väčšina orientálnych bohov a hrdinov, Enki mal pohlavný styk nie len s manželkou, ale aj s vlastnou dcérou a vnučkou, lebo Enki bol vtedy jediným zdrojom života. Jeho manželka Ningursang poradila vnučke, aby požiadala boha (otca) o plodnosť. Otec vyhovel a vnučka narodila všetko rastlinstvo sveta. Enki však zabudol toto svoje potomstvo pomenovať, nedostali mená a neurčil im osud, ale ich začal jesť. Požieral vlastné potomstvo. Toto mu začalo škodiť a slabol. Manželka ho však zachránila s jej „prameňom života“.
            Enki bol bohom veľkého porozumenia, mág, učiteľ všetkého umenia a vedy. Neustále naprával chyby iných bohov. Dbal, aby všetci mali primerané zamestnanie. Zo slepých urobil poetov. Slabých zamestnal, ako kráľovských úradníkov a poradcov. Neplodným ženám našiel tiež zamestnanie. Urobil z nich prostitútky atď. atď.
            Mnohí bohovia mu závideli. Inanna, bohyňa mesta Uruk chcela mu ukradnúť Me = elementy spoločnosti, spoločenského žitia a civilizácie, ako napr. svätosť, kráľovské zriadenie spoločnosti, pastierstvo, prostitúcia, pohlavné obchodovanie, bozky, rodinný život, záväzné robotenie na panskom, dohadovačky, argumentácie, nadradenosť, podradenosť, hanba, šťastie... je ich strašne mnoho.Enki jednoducho rozštiepal toto Me, lebo dalo sa, ako aj oheň. Deliť, ale vždy sa dostane celok. Tento boh vykonal hodne husárskych kúskov, ako napr. obránil ľudstvo pred bohom Enlil-om, ktorý chcel hladom, smädom, morom, potopou... zmárniť všetkých ľudí. Našiel aj junáka, ktorý bojoval s obrom Anzu. Nergal, po smrti bol poslaný do pekla, pred bohyňu Ereskigal, ale aj tu intervenoval Enki. Ereskigal sa zaľúbila do Nergal-a, uzavreli manželstvo a svojim potomstvom „kolonizovali“ celé podsvetie.
             
Boh Enki, podľa tzv. Akkadskej pečate zvanej „Cylinder of Adda“, ktorý siaha do rokov okolo 2250 p.n.l.
            Enki v ruke má vtáka „Zu“, vtáka búrok a z tela mu vychádza vodný tok, v ktorom si plávajú rybyčky.
........................................pokračovanie nasleduje..........
..................
..................................................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com