14 októbra 2009

Hrať na gitare, nie hrať na gitaru

Resize of Rotation of Sirka3 

 

 

…autor Ján Širka

 

Tentoraz nás zaujme chybné slovné spojenie hrať na gitaru, ktoré sme prednedávnom zachytili v názve slovenskej knihy Učíme sa hrať na akustickú a elektrickú gitaru. Pripomíname, že nám táto chybná väzba nie je cudzia, keďže sme na ňu už narážali v našej praxi pri apretúrach textov s odborníkmi, ktorí študovali na Slovensku či v Česku.

Hneď musíme povedať, že uvedené chybné spojenie hrať na gitaru, tiež hrať na klavír, na husle, na organ a podobne je prebrané z češtiny, v ktorej sú bežné spojenia: hrát na kytaru, hrát na klavír, hrát na housle, na varhany (organ) .

A teraz nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, význam tri, čo sa píše v tejto súvislosti: vyludzovať tóny na hudobnom nástroji; predvádzať hudobnú skladbu, napríklad: hrať na klavíri; hrať valčík; hrať Bacha či Bachovu skladbu; hrať prvé husle i frazeologicky byť prvým, viesť...

Nás tu bude zaujímať iba spojenie hrať na klavíri, na ktorom môžeme poukázať, že pokým si čeština k slovesu žiada predložkový akuzatív – hrát na klavír, v slovenčine je vedľa slovesa hrať predložkový lokál či šiesty pád na klavíri, tak aj hrať na elektrickej gitare. Takto uvádza aj starý, už nekodifikačný šesťzväzkový Slovník slovenského jazyka z rokov 1959 – 1968: hrať na husliach, na klavíri, na harmonike, na cimbale, na fujare, na organe, na hrebeni...

Nakoniec môžeme zopakovať, že po slovensky je správne spojenie hrať na gitare, tiež hrať na husliach, na klavíri, lebo je vedľa slovesa predložkový lokál.

Problémová veta zo začiatku textu či titulok knihy, o ktorej kvalite nepochybujeme, vyloženej vo výklade bratislavského kníhkupectva má správne znieť: Učíme sa hrať na akustickej a elektrickej gitare.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com